NOEZA – Profesjonalne szkolenia dla każdego.

Firma NOEZA została założona w 2010 roku przez Anitę Szymczuch, doświadczonego trenera (ukończona Szkoła Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych) oraz coacha (akredytacja Master Coach ICI, ICF ACC, Noble Manhattan Coching).

NOEZA jest instytucją szkoleniową zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, i posiada wpis do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (nr 2.18/00026/2011 i 2.18/00005/2015).

Bogate doświadczenie zawodowe w zakresie HR, kadr i płac, a także spraw personalnych pozwoliło Anicie Szymczuch zaangażować się w pracę trenerską. Pierwsze szkolenia właścicielka NOEZY zrealizowała w 2007 roku dla Agencji Pracy Tymczasowej. w latach 2007-2010 prowadziła szkolenia jako freelancer. w 2010 roku Anita Szymczuch pozyskała dotację na założenie działalności gospodarczej, wsparcie finansowe pozwoliło na stworzenie strony internetowej, szaty graficznej firmy, a także zakupy sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń, m.in. rzutnika, flipchartów i kas fiskalnych.

Od początku istnienia NOEZA świadczyła usługi w zakresie rozwoju potencjału pracowniczego, HR, z zakresu kompetencji miękkich, coachingu. Działalność szkoleniową uzupełniają szkolenia i treningi z obszarów HR, kadr, przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, prawa pracy, polityki magazynowej, obsługi programów komputerowych i kas fiskalnych.w latach 2010-2011 właścicielka NOEZY aktywnie współpracowała z firmą Abakus Konsulting z Rzeszowa. Zrealizowała wówczas szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, prawa pracy, zarządzania zespołem, prowadzenia działań rozwojowych zespołów pracowniczych.

klient indywidualny
klient biznesowy
samorządy

Skutecznie budujemy naszą pozycję

NOEZA została założona w 2010 roku przez Anitę Szymczuch, doświadczonego trenera (ukończona Szkoła Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych) oraz coacha (akredytacja Master Coach ICI, ICF ACC, Noble Manhattan Coching).

Właścicielka NOEZY aktywnie współpracowała z firmą Abakus Konsulting z Rzeszowa. Zrealizowała wówczas szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, prawa pracy, zarządzania zespołem, prowadzenia działań rozwojowych zespołów pracowniczych.

W 2012 roku Firma NOEZA podjęła działania rozwojowe w zakresie niezależnego pozyskania klientów oraz nawiązywania kontaktów z innymi firmami szkoleniowymi, zainicjowana została współpraca z HR Instructors, w ramach której stworzone zostało narzędzie do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi.Zespół NOEZY powiększył się także o pierwszych pracowników, zajmujących się głównie organizacją szkoleń oraz pozyskiwaniem zleceń biznesowych.

W 2013 roku dzięki stażom oraz możliwości finansowania wynagrodzenia poprzez zatrudnienie subsydiowane zatrudnionych zostało jeszcze dwóch pracowników. w ramach projektu „Innowacyjny model współpracy” nawiązano współpracę z BD Center, NOEZA na rzecz projektu zrekrutowała oraz zrealizowała szkolenia dla 2500 osób z całej Polski.

Od 2014 roku Firma NOEZA prowadzi działalność w Mielcu, zajmuje biuro w budynku In-Tech 2, II piętro sala 219 – jednym z dwóch inkubatorów przedsiębiorczości działających przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu.

W roku 2018 Firma NOEZA została przekształconą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością NOEZA NON-PROFIT.

0
PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ
0
PROFESJONALNYCH TRENERÓW
0
ZADOWOLONYCH UCZESTNIKÓW
0
PROCENTOWE ZAANGAŻOWANIE

Misja i wartości

Promowanie i upowszechnianie idei ekonomii społecznej

Prowadzimy działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Pomagamy w tworzeniu i wspieraniu przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej, w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia celem łagodzenia skutków bezrobocia

Rozwijanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reintegracja społeczna polegająca m.in. na odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy oraz integracja zawodowa wyrażająca się w odbudowie i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy

Dziękujemy za zaufanie!

Współpraca z Panią Anitą Szymczuch przebiegała bez zastrzeżeń, szkolenia przeprowadzone zostały z należycie, zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz z warunkami określonymi w umowie. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić współpracę z Panią Anitą Szymczuch, która zapewnia profesjonalną jakość świadczonych usług szkoleniowych.

dr Paweł Walawender, BD Center Spółka z o.o.

Rekomenduję Firmę szkoleniową Noeza wraz z całym zespołem trenerów jako profesjonalnego Partnera we współpracy. Zaangażowanie trenerów i ich elastyczność pozwoliły nie tylko osiągnąć cele szkolenia ale i dostrzec korzystne zmiany w funkcjonowaniu zespołu i organizacji.

Robert Jeż, Stalmax

Szkolenie zostało zrealizowane profesjonalnie, z należytą starannością, z dbałością o wysoki poziom merytoryczny oraz nowoczesność i nieszablonowość zajęć, zgodnie z wymogami określonymi w umowie, w uzgodnionym terminie. Uczestnicy szkolenia pozytywnie ocenili profesjonalizm prowadzenia warsztatów oraz podkreślali bardzo miłą atmosferą w trakcie ich realizacji.

mgr Barbara Chmura, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy dla Ciebie. Chętnie przedstawimy Ci szczegóły naszej oferty.

KONTAKT