Akademia HR

AKADEMIA HR

Cykl praktycznych warsztatów akademii HR ma na celu rozwinąć i zainspirować specjalistów. Czy jesteś doświadczonym specjalistom, czy osobą początkującą w branży HR- nasze warsztaty są właściwym miejscem dla doskonalenia Twoich kompetencji!

Szkolenia są kierowane dla pracowników i menadżerów działów HR, specjalistów działów personalnych, menadżerów którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem ludźmi w organizacjach, chcących doskonalić swoje umiejętności, a także dla osób rozpoczynających karierę w branży HR. Akademia HR obejmuje 128h specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez praktyków branży HR, które stanowią solidna bazę do pracy w tej dziedzinie.


PROGRAM AKADEMII HR

Zajęcia prowadzone są z trenerami- praktykami i obejmują następujący zakres programowy:

TRENING MISTRZÓW REKRUTACJI
Moduł I (2 dni)

 • Rekrutacja, a selekcja kandydatów
 • Innowacyjne narzędzia wykorzystywane w procesie rekrutacji
 • Trening umiejętności przeprowadzania wywiadu rekrutacyjnego
 • Analiza błędów w procesie rekrutacji
 • Język korzyści wobec różnych typów kandydatów
 • Informacja zwrotna dla kandydata
 • GIODO w pigułce

 


ASPEKTY PRAWNE HR

Moduł II (2 dni)

 • Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy
 • Stosunek pracy- czym jest i czemu służy, obowiązki stron, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, rodzaje umów, akta pracownicze
 • Obowiązki pracownika i pracodawcy, regulaminy, regulacje wewnętrzne oraz ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy oraz świadczeń pracowniczych, odpowiedzialność materialna pracowników, BHP

 


TRENING MISTRZÓW KOMPETENCJI

Moduł III (2 dni)

 • Obszary zastosowań kompetencji w praktyce HR
 • Audyt kompetencyjny
 • Typy modeli kompetencyjnych
 • Podział, definicja, skale kompetencyjne
 • Budowanie modeli kompetencyjnych
 • Zarządzanie przez kompetencje
 • Definiowanie i niwelowanie luk kompetencyjnych pracowników

 

 

CZAS PRACY OD A DO Z
Moduł IV (2 dni)

 • Praktyczne aspekt planowania i rozliczania czasu pracy
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Case study- tworzenie harmonogramów czasu pracy w różnych systemach

 

 

TRENING MISTRZÓW ROZWOJU
Moduł V (2 dni)

 • Tworzenie polityki rozwojowej w firmie- strategiczne podejście do rozwoju pracowników
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie strategii szkoleniowej
 • Budowanie ścieżek kariery i ścieżek rozwoju
 • Ewaluacja i walidacja szkoleń
 • Nowe zjawiska i trendy na rynku działań rozwojowych
 • Gry szkoleniowe i poszkoleniowe

 

 

STRATEGIE WYNAGRODZEŃ
Moduł VI (2 dni)

 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy, rodzaje wynagrodzeń
 • Wynagrodzenia za czas nieobecności, urlopy, inne nieobecności
 • Umowy cywilnoprawne- zlecenia, kontrakty menadżerskie
 • Wynagrodzenie zarządu i rad nadzorczych, jednoosobowi wspólnicy
 • Inne świadczenia pracownicze, płacowe i pozapłacowe
 • Świadczenie w razie choroby i macierzyństwa
 • Obowiązki pracodawcy wobec ZU, US, PRFON

 

 

TRENING MISTRZÓW MOTYWACJI
Moduł VII (2 dni)

 • Motywacja- klucz do efektywności
 • Techniki budowania motywacji do pracy
 • Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników
 • Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika
 • System oceny pracowników
 • Ocena pracownika jako istotny element motywacji
 • Rozmowa motywująca

 

 

HR BUSINESS PARTNER
Moduł VIII (2 dni)

 • Coaching, jako zmiany paradygmatów w zarządzaniu
 • System zarządzania wg. Blancharda, Maxella, Mind Mapping
 • Employer Branding
 • Systemowe zarządzanie talentami
 • Action Learning
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Aktualne koncepcja przywództwa w organizacji
 • Benchmarking strategiczny

CO ZYSKUJESZ?

Dla Twojej wygody stworzyliśmy innowacyjny i kompleksowy kurs, dzięki któremu zdobędziesz certyfikat Profesjonalisty HR. Tworzymy rozwiązania z myślą o efektywnym wykorzystywaniu najbardziej potrzebnych narzędzi w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

 

Udział w Akademii HR wyposaży Cię w konkretne umiejętności:

 • Projektowanie struktury zatrudnienia, efektywne prowadzenie procesu rekrutacji oraz unikanie błędów w ocenie kandydatów
 • Poznanie zasad interpretacji przepisów pranych oraz praktyczne sposoby stosowania prawa pracy
 • Umiejętność efektywnego zarządzania kompetencjami pracowników
 • Tworzenie polityki rozwojowej w firmie
 • Twórcze wykorzystywanie potencjału pracowniczego
 • Zapoznanie się z metodami coachingu skierowanymi na zarządzaniem wiedzą i podnoszeniem efektywności pracowników
 • Poznanie oryginalnych technik motywowania zespołu zapewniających osiągnięcie celu