Audyt kompetencji i ich rozwój

AUDYT KOMPETENCYJNY

To narzędzie które pozwoli na sprawdzeniu rzeczywistych luk i nadwyżek kompetencji pracowniczych na danym stanowisku pracy. Macierz kompetencji jest opisana w behawioralnej skali ocen, przez co prosto można określić luki i nadwyżki kompetencji. Tworzymy dwie matryce: wzorcową i pracowniczą. Macierz wzorcowa przedstawia optymalne poziomy zaawansowania kompetencji na stanowiskach pracy. Macierz pracownicza odnosi się do kompetencji posiadanych przez pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.


Kompetencje określamy, jako sumę czterech kluczowych elementów

Dla każdego z elementów stworzyliśmy skalę opartą o teorię behawioralną (teorię zachowań), która pozwala na jednoznaczne określenie poziomu „zaawansowania” danej kompetencji charakterystycznej dla stanowiska pracy. Wzorzec, który powstał dzięki takiej konstrukcji danych pozwala na wskazanie optymalnych zachowań poszczególnych pracowników przy pełnieniu określonych obowiązków.


W jakim celu wykonuje się audyt kompetencji?

 • Aby skutecznie dobrać działania rozwojowe pod konkretne wyniki badań firmy
 • Aby uporządkować cały system zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
 • Aby rozpoznać realne posiadane kompetencje i potencjał drzemiący w pracownikach
 • Aby wykorzystać możliwie jak najlepiej talentu i potencjału pracowniczego
 • Aby Efektywnie budować strategię firmy
 • Aby móc w łatwy sposób podejmować decyzje i unikać błędów personalnych przy redukcji zatrudnienia lub awansach wewnętrznych

 

Audyt kompetencyjny, będąc opracowaniem narzędzi optymalizujących zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wdrożeniem systemów zarządczych skutkuje:

 • optymalizacją zatrudnienia,
 • realnym rozpoznaniem posiadanych kompetencji,
 • efektywnym budowaniem strategii firmy,
 • ułatwieniem podejmowania decyzji i unikaniem błędów personalnych przy redukcji zatrudnienia czy awansach wewnętrznych,
 • lepszym wykorzystaniem czasu pracy,
 • wzrostem motywacji pracowników, co zdecydowanie przekłada się na jakość obsługi klientów.

Wynikiem audytu jest wzorcowa macierz kompetencji dla danej firmy, a po analizie zgodności ze stanem faktycznym, macierz luk i nadwyżek kompetencyjnych, która stanowi fundament pozostałych procesów zarządzania potencjałem pracowniczym. Badanie odbywa się z wykorzystaniem narzędzi autorskich i opiera się na analizie czynności wykonywanych na stanowiskach oraz zachowań pożądanych.

Kompleksowe podejście do zadań pozwala na wdrażanie pełnego procesu