HUMAN RESOURCES

HUMAN RESOURCES

Przedsiębiorstwo powołane jest do wypełniania celów i skutecznego realizowania swojej strategii. Aby to jednak osiągnąć musi przyciągnąć właściwych ludzi, o określonej wiedzy, uzdolnieniach czy postawach. Właściwa osoba to niekoniecznie ta, która przychodzi do pracy na czas i wykonuje podstawowe obowiązki. Ale osoba innowacyjna, która dzięki sprawnemu systemowi motywowania da z siebie jeszcze więcej. Jeżeli organizacja pozyska pracowników o wymaganych kompetencjach nasza firma pomoże rozwijać ich poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi w zakresie opisów stanowisk pracy, systemów motywacji, oceny pracowniczej, dopasowania przepisów prawa pracy, rekrutacji.

 

HR MIĘKKI

To wszelkie zadania, które związane są z dbaniem o wysoką jakość kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie. Począwszy od procesów selekcji i rekrutacji (za które w zespole HR odpowiada specjalista ds. rekrutacji), poprzez analizę potrzeb szkoleniowych i dbanie o rozwój pracowników, motywacje (tworzenie systemów motywacyjnych, diagnozowanie problemów w tym zakresie i szukanie rozwiązań, które zmotywują i w efekcie poprawią efektywność pracy), aż do tworzenia wraz z zarządem firmy strategii umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników do rozwoju organizacji.

 

HR TWARDY

To wszystkie działania administracyjno – płacowe związane z kadrami. Zawieranie umów o pracę, wyliczanie płac, dbałość o to, by wszystkie sprawy formalne pracowników realizowane były zgodnie z prawem pracy i prawem cywilnym, ustalanie i naliczanie urlopów, obsługa odpowiedniego oprogramowania usprawniającego prace administracyjne. Twardy HR wymaga stałego rozwijania wiedzy i jej aktualizacji w ramach zmieniających się przepisów i prawa pracy.