Spółka NOEZA

HISTORIA NOEZA NON-PROFIT

Firma NOEZA została założona w 2010 roku przez Anitę Szymczuch, doświadczonego trenera (ukończona Szkoła Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych) oraz coacha (akredytacja Master Coach ICI, ICF ACC, Noble Manhattan Coching).

NOEZA jest instytucją szkoleniową zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, i posiada wpis do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (nr 2.18/00026/2011 i 2.18/00005/2015).

Bogate doświadczenie zawodowe w zakresie HR, kadr i płac, a także spraw personalnych pozwoliło Anicie Szymczuch zaangażować się w pracę trenerską. Pierwsze szkolenia właścicielka NOEZY zrealizowała w 2007 roku dla Agencji Pracy Tymczasowej. w latach 2007-2010 prowadziła szkolenia jako freelancer. w 2010 roku Anita Szymczuch pozyskała dotację na założenie działalności gospodarczej, wsparcie finansowe pozwoliło na stworzenie strony internetowej, szaty graficznej firmy, a także zakupy sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń, m.in. rzutnika, flipchartów i kas fiskalnych.

Od początku istnienia NOEZA świadczyła usługi w zakresie rozwoju potencjału pracowniczego, HR, z zakresu kompetencji miękkich, coachingu. 
Działalność szkoleniową uzupełniają szkolenia i treningi z obszarów HR, kadr, przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, prawa pracy, polityki magazynowej, obsługi programów komputerowych i kas fiskalnych.w latach 2010-2011 właścicielka NOEZY aktywnie współpracowała z firmą Abakus Konsulting z Rzeszowa. Zrealizowała wówczas szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, prawa pracy, zarządzania zespołem, prowadzenia działań rozwojowych zespołów pracowniczych.

W 2012 roku Firma NOEZA podjęła działania rozwojowe w zakresie niezależnego pozyskania klientów oraz nawiązywania kontaktów z innymi firmami szkoleniowymi, zainicjowana została współpraca z HR Instructors, w ramach której stworzone zostało narzędzie do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi.Zespół NOEZY powiększył się także o pierwszych pracowników, zajmujących się głównie organizacją szkoleń oraz pozyskiwaniem zleceń biznesowych.

W 2013 roku dzięki stażom oraz możliwości finansowania wynagrodzenia poprzez zatrudnienie subsydiowane zatrudnionych zostało jeszcze dwóch pracowników. w ramach projektu „Innowacyjny model współpracy” nawiązano współpracę z BD Center, NOEZA na rzecz projektu zrekrutowała oraz zrealizowała szkolenia dla 2500 osób z całej Polski.

Od 2014 roku Firma NOEZA prowadzi działalność w Mielcu, zajmuje biuro w budynku In-Tech 2, II piętro sala 219 – jednym z dwóch inkubatorów przedsiębiorczości działających przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu.
W roku 2018 Firma NOEZA została przekształconą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością NOEZA NON-PROFIT.