Misja i wartości

MISJA I WARTOŚCI

Misją Firmy NOEZA jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych każdego klienta, poprzez realizację działań szkoleniowych, doradczych i  coachingowych, przy współpracy z wykwalifikowaną kadrą, przy zachowaniu najwyższego poziomu obsługi klienta.

Wizją Firmy NOEZA jest wzrost rozpoznawalności i umacnianie pozycji rynkowej w zakresie prowadzonej działalności doradczo-szkoleniowej, która ma być kojarzona z wysoką jakością, profesjonalizmem, uczciwością i partnerskim działaniem.

 

Wartości Firmy NOEZA

  • dopasowanie do potrzeb klienta,
  • wysoka jakość oparta na rzetelności,
  • profesjonalizm świadczonych usług poprzez ciągłe doskonalenie zespołu,
  • odwaga w realizacji wyzwań,
  • kompleksowość usług HR.

Grupą docelową, do której kierowana jest oferta NOEZY to zarówno klient biznesowy, jak i beneficjenci projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla osób pracujących oraz bezrobotnych.

 

W ramach podstawowej działalności Firma NOEZA zajmuje się przede wszystkim szkoleniami, coachingiem, doradztwem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rekrutacją pracowników na potrzeby przedsiębiorstw oraz świadczeniem kompleksowych usług w ramach Koła HR.