Narzędzia diagnostyczne EXTENDED DISC

D3TM (DISC/TEAMS/VALUES)

Globalni klienci korzystający z D3

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem światowego lidera w strategicznym wykorzystaniu DISC Personality Assesment (test kompetencji online), który od wielu lat z sukcesem dostarcza skuteczne narzędzia dla największych międzynarodowych korporacji, placówek naukowych i organizacji non-profit.
 

Korzyści wynikające z korzystania z Modelu DISC

 • przeprowadzenie firmy przez proces zmian (ewaluacja kompetencji, identyfikacja potencjału poszczególnych pracowników, skuteczna komunikacja z zespołem)
 • budowanie efektywnych zespołów
 • redukcja kosztów związane z rekrutacją i zmniejszenie rotacji pracowników
 • szkolenie zespołów (podnoszenie efektywności np. zespołów sprzedaży)
 • rozwijanie umiejętności przywódczych i rozwiązywanie konfliktów w zespole

 

Model DISC

DISC to 4 style zachowań Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Uporządkowany), opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności.

DISC Personality Assessment

Jest to test kompetencji online, który bada styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu.

 

Co określa i mierzy test kompetencji DISC Personality Assessment?

 • Jakie są mocne strony pracownika/kandydata i co go motywuje do osiągania jeszcze xlepszych wyników?
 • Jak poradzi sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jak postrzega zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosuje się do zmian?
 • Jaką postawę przyjmuje wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbuje wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobiera argumenty w rozmowie?

 

To najlepsze narzędzie gdy zleży Ci aby:

 • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników,
 • Podnieść efektywność zespołu sprzedażowego i obsługi klienta,
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie,
 • Rozwiązać konflikt w zespole,
 • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.

 

Hiring DISC Report

DISC Personality Assessment

Styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu.

 

Sekcja dotycząca rekrutacji

Lista pytań, odnoszących się do wyników testu, które warto zadać kandydatowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, aby mieć pewność, że jego kompetencje odpowiadają oczekiwaniom na danym stanowisku – lepiej to wiedzieć już dziś, niż przekonać się po kilku miesiącach współpracy.

 

Przykładowe pytania:

– Z Pana(i) testu wynika, że lubi Pan(i) zmiany, ale jednocześnie może się Pan(i) rozwijać się, wykonując zadania, które stały się już rutynowe. W jaki sposób dostosowuje się Pan(i) do sytuacji, w której Pan(i) czuje, że powtarzające się zadania przestały być dla Pana(i) wyzwaniem?

– Z Pana(i) testu wynika, że skutecznie rozwiązuje Pan(i) konflikty. Czy może Pan(i) podać przykład sytuacji, w której zachował(a) się Pan(i) dyplomatycznie, dając rozwiązanie, które było zadowalające dla wszystkich stron?


 

Sales DISC Personality Assessment

DISC Personality Assessment

Styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu.

 

Sekcja dotycząca sprzedaży

Twój styl sprzedaży:
Opis Twojego instynktownego stylu sprzedaży,
Mocne strony w sprzedaży Słabsze strony w sprzedaży Główny atrybut w sprzedaży.

Podnoszenie efektywności sprzedaży:
Rozpoznanie stylu kupowania Twojego klienta,
Zwiększanie sprzedaży a poszczególne typy klientów – sprawdzone strategie sprzedaży.

Dla liderów zespołu sprzedaży:
Przegląd zarządzania różnymi stylami sprzedawców – jak ich motywować do jeszcze lepszych efektów?
Najlepsze sposoby kierowania danym style sprzedaży,
Wskazówki dotyczące zarządzania zespołem sprzedaży.


D3 Report (DISC/TEAMS/VALUES)

DISC Personality Assessment

Styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu.

TEAMS

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

Role zespołowe to:
Kreator (tworzy rozwiązania),
Realizator (Implementuje),
Analityk (analizuje informacje, dba o jakość),
Manager (buduje zespół, wyznacza cel, nadzoruje),
Strateg (poddaje pomysł i tworzy rozwiązania uwzględniające potrzeby rynku).

VALUES

Mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.
Cztery wartości to:
Lojalność (lojalny wobec zasad, procedur, zespołu, firmy),
Niezależność (chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie),
Równość (oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku),
Sprawiedliwość (dąży do zgody, skłonny do kompromisów, elastyczny co do zasad, o ile cel zostanie osiągnięty).