Opis Stanowisk

OPISY STANOWISK PRACY

CELOWOŚĆ

Pozwala określić cele, wymagania i obowiązki na danym stanowisku i ułatwia określanie wzajemnych oczekiwań między pracodawcą a pracownikiem. Opisuje kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku, dzięki czemu pomaga w precyzyjnym określeniu warunków jakie powinni spełniać kandydaci na etapie rekrutacji.

 

WSPARCIE

  • Pomaga w obiektywnym określeniu braków personalnych oraz nakładu obowiązków na poszczególnych stanowiskach.
  • Pozwala określić poziom wydajności, będąc podstawą wskaźnika efektywności.
  • Jest fundamentem na którym można oprzeć wartościowanie stanowisk pracy, czy porównywania wynagrodzeń wśród poszczególnych grup stanowisk.
  • Określa potrzeby rozwojowe i szkoleniowe dla pracowników na danych stanowiskach.