Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z uwagi na politykę prywatności danych oraz przetwarzanie wszystkich danych osobowych dostarczonych za pośrednictwem strony noeza.pl, osoby korzystające z tej strony są proszone o uważne przeczytanie poniższej treści. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przedstawiony poniżej, prosimy nie dostarczać dokumentów zawierających takie dane.

Firma NOEZA Anita Szymczuch działa zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133.

Zapewniamy, że wszelkie dostarczone do nas dane są przetwarzane uczciwie, kompetentnie, zgodnie z prawem i z myślą o kandydacie.

Dane osobowe są zbierane w celu procesu rekrutacji. Dane te będą zawierać informacje dostarczone do nas w formie CV ( na przykład nazwisko, adres, kwalifikacje zawodowe). Poprzez dostarczenie takich informacji (włącznie z bardzo osobistymi danymi personalnymi) kandydat daje tym samym przyzwolenie na ich wykorzystanie na drodze do usprawnienia procesu rekrutacji, również na jego korzyść i w odniesieniu do warunków polityki prywatności oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833. W przypadku, gdy nie występuje zapotrzebowanie na uzyskanie od kandydatów bardzo „osobistych informacji” (takich jak: stan zdrowia/inwalidztwo, rasa/pochodzenie, przynależność do związków zawodowych, popełnienie przestępstwa), a kandydat sam zdecyduje o ich dostarczeniu, daje tym samym wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie takich danych zgodnie z Polityką Prywatności i zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833

Dostęp do danych osobowych posiadają nasi pracownicy, którzy pracują oraz potencjalni pracodawcy lub klienci, którzy są zaangażowani w proces rekrutacyjny poprzez zlecenie procesu rekrutacyjnego.

Kandydat może uzyskać informację na temat stanu przechowywanych przez nas danych osobowych lub w celu przekazania, zmodyfikowania lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@noeza.pl

Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach należących do Firmy NOEZA lub do dostawcy usług internetowych. Ze względu na specyficzną naturę Internetu nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji wysyłanych do nas poprzez Internet. Żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest w 100 % bezpieczna. Niezależnie od tego, wszelkie stosowne kroki zostaną podjęte (włącznie z pomiarami technicznymi i organizacyjnymi ) w celu zapewnienia ochrony danych osobowych

Informacje dotyczące sposobów wykorzystania strony internetowej przez osoby ją odwiedzające, poszukujące pracy są również zachowywane w celu udoskonalenia oferowanych usług. Informacje uzyskane tą droga nie są wykorzystywane w sposób, w którym ktokolwiek może zostać zidentyfikowany, ale służą jedynie do lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników oraz wyznaczenia ogólnych trendów, najbardziej popularnych zagadnień dla wszystkich użytkowników strony internetowej.

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie, aby użytkownicy mieli zawsze świadomość tego, jakie informacje są przechowywane, w jaki sposób mogą być użyte oraz czy i w jakich okolicznościach mogą zostać ujawnione. Jeżeli kiedykolwiek zostanie podjęta decyzja o wykorzystaniu lub ujawnieniu danych osobowych w sposób inny, niż ten określony poprzez Politykę Poufności, kandydat zostanie o tym poinformowany drogą mailową, tym samym będzie mógł zdecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o nim w nowy sposób.