Systemy Motywacyjne

SYSTEMY MOTYWACYJNE

System Motywacji to obok Systemu Wynagradzania jedno z najważniejszych narzędzi stymulowania motywacji i zaangażowania pracowników. Od jego konstrukcji, dostosowania do celów firmy, ale także potrzeb pracowników zależy jego efektywność, a w konsekwencji wyniki organizacji.

 

Analizując motywy pracowników przy podejmowaniu pracy u konkretnego pracodawcy okazuje się, że finanse niejednokrotnie nie są głównym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu. Mając to na uwadze rozpoczynając proces projektowania systemu motywacyjnego dla Państwa, szczegółowo analizujemy potrzeby i oczekiwania Państwa pracowników.

 

Budując strategię motywowania – zarówno finansowego, jak i poza finansowego – konieczne jest odpowiedzenie na pytania co chcemy premiować i nagradzać oraz jaki to będzie miało wypływ na firmę. Wdrożony system motywowania, aby był efektywny zawsze musi stanowić rozwiązanie uwzględniające zarówno interesy i potrzeby firmy, ale także potrzeby i oczekiwania pracowników.