Szkolenia kompetencyjne

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE

Szkolenia to inwestycja w ludzi, w przyszłość organizacji. Inwestycja, która w swojej naturze nie różni się od innych inwestycji, takich jak np. inwestycje, lokaty czy surowce. Jednak inwestycja w ludzi jest nie tylko najbardziej przyszłościowa i pewna, ale w przeciwieństwie do innych inwestycji – jej współczynnik zwrotu jest najwyższy.

Nasza firma oferuje cztery akademie w obszarach: HR, sprzedaży, menadżerskich i efektywności osobistej. Projekty są szyte na miarę naszych klientów poparte badaniem potrzeb a zakończone raportem i procesem follow up.

Szkolenia, które prowadzimy oparte są o Cykl uczenia się dorosłych według Davida Kolba
DOŚWIADCZENIE
Uczestnicy szkolenia doświadczają czegoś i jednocześnie obserwują swoje działania.
REFLEKSJE

Pozwala uczestnikom „wygadać się”, podzielić opiniami i wnioskami, a także – poprzez refleksję – uświadomić sobie mechanizmy kierujące ludzkimi zachowaniami oraz słuszność celowości i skuteczności szkolenia.

WIEDZA
Podsumowanie wniosków zaobserwowanych zjawisk na etapie doświadczeń, co daje możliwość skutecznego zapamiętania i korzystania z nabytej wiedzy w przyszłości.
ZASTOSOWANIE

uczestników znajduje własne zastosowanie w konkretnej sytuacji poza szkoleniem lub też już na szkoleniu, co daje umysłowi informację jak dokładnie nabytą wiedzę i doświadczenie można przełożyć i zastosować w życiu, tak aby ją zastosować w jak najbardziej konkretnej sytuacji.


 

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

 • Autoprezentacja
 • Określanie celów
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
 • Sztuka perswazji – sztuką skutecznego kontaktu
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Techniki asertywności
 • Twórcze myślenie na przyszłość
 • Jak osiągnąć sukces w pracy
 • Jak skutecznie zarządzać stresem
 • Organizacja pracy własnej
 • Klucz do rozwiązywania sukcesów osobistych i zawodowych

 

AKADEMIA MENADŻERA

 • Ocena i motywowanie pracowników
 • Negocjacje wewnętrzne i zewnętrzne w firmie
 • Budowanie efektywnego zespołu oraz jego rozwój
 • Controlling w firmie
 • Rola przywódcy w organizacji
 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie wartościami
 • Zarządzanie zmianą

 

AKADEMIA SPRZEDAŻY

 • Profesjonalne techniki sprzedaży
 • Skuteczne techniki negocjacji
 • Sprzedaż sugerowana
 • Budowanie lojalności klienta
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Psychologia sprzedaży
 • Sprzedaż telefoniczna
 • Techniki zakupu
 • Negocjacje w procesie zakupu