Szkolenia kwalifikacyjne

Szkolenia kwalifikacyjne to kursy przygotowawcze do pracy w danym zawodzie. Obejmują zarówno kształcenie teoretyczne jak i praktyczne pod okiem wykwalifikowanych trenerów.

Ukończenie każdego kursu jest równoznaczne z możliwością przystąpienie do egzaminu czeladniczego z wybranego zawodu.


Wybrane kursy kwalifikacyjne:

 

FLORYSTA:

Program szkolenia zawiera:

 • Komponowanie dekoracji roślinnych
 • Wytwarzanie oraz sprzedaż wyrobów florystycznych
 • Transport i przechowywanie materiałów oraz produktów florystycznych
 • Zasady BHP i PPOŻ
 • Ochrona środowiska i przepisy prawa pracy
 • Organizacja przedsiębiorstw

 

Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

 • Identyfikacja kwiatów i roślin ozdobnych
 • Stosowanie technik przedłużających żywotność roślin
 • Określanie jakości i trwałości kompozycji
 • Projektowanie kompozycji florystycznych
 • Tworzenie kompozycji florystycznych
 • Pozyskiwania danych odnośnie trendów florystycznych
 • Dekorowanie florystyczne wnętrz i otwartych przestrzeni

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi

 

 

KUCHARZ:

Program szkolenia zawiera:

 • Przygotowywanie potraw napojów
 • Ekspozycja gotowych dań
 • Zasady przechowywania żywności
 • Zasady BHP i PPOŻ
 • Ochrona środowiska i przepisy prawa pracy
 • Organizacja przedsiębiorstw

 

Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

 • Ocena materiałów, półproduktów oraz wyrobów kulinarnych
 • Stosowanie zasad racjonalnego żywienia i diety zbilansowanej
 • Określania wartość energetyczną i odżywczą potraw
 • Wycenianie produktów kulinarnych
 • Określanie zapotrzebowania na produkty
 • Korzystanie ze sprzętu gastronomicznego
 • Opracowywanie menu palcówki gastronomicznej
 • Znajomość zasad serwowania potraw

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi

 

 

CUKIERNIK:

Program szkolenia zawiera:

 • Techniki produkcji cukierniczej
 • Obsługa narzędzi wykorzystywanych w cukiernictwie
 • Zasady BHP i PPOŻ
 • Ochrona środowiska i przepisy prawa pracy
 • Organizacja przedsiębiorstw

 

Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

 • Przygotowywanie i obrabianie surowców i półproduktów do wyrobów cukierniczych
 • Dekorowanie wyrobów cukierniczych
 • Rozróżnianie produktów cukierniczych
 • Określanie wartości odżywczych i energetycznych poszczególnych produktów
 • Przygotowanie gotowych wyrobów cukierniczych
 • Obsługa przyrządów używanych w cukiernictwie
 • Szacowanie cen sporządzonych wyrobów

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi

 

 

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC:

Program szkolenia zawiera:

 • Wykonywanie obróbek na standardowych obrabiarkach skrawających
 • Przygotowanie standardowych obrabiarek skrawających do obróbki
 • Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do pracy
 • Wykonywanie pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • Zasady BHP i PPOŻ
 • Ochrona środowiska i przepisy prawa pracy
 • Organizacja przedsiębiorstw

 

Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

 • Wykonywanie szkiców obrabianych przedmiotów
 • Dostosowywanie programów obróbki dla obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Odczytywanie dokumentacji technicznej
 • Obsługa obrabiarek konwencjonalnych
 • Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Stosowanie przyrządów pomiarowych do sprawdzania wymiarów obrabianych detali
 • Rozpoznawanie i zapobieganie błędom produkcji
 • Oceniać jakość wykonywanych detali