Informacje

INFORMACJE

Regionalny program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

NOEZA zaprasza osoby z województwa Podkarpackiego do udziału w projekcie „Aktywny Obywatel – Kompetencje ICT” współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach którego odbędzie się bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL Profile oraz egzamin umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych(ECDL).

Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych potrzebnych w życiu zawodowym i osobistym oraz na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile.

W kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa Podkarpackiego
 • ukończyły 25 rok życia
 • są zainteresowanie z własnej inicjatywy rozwijaniem umiejętności komputerowych
 • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie (ISCED 3 włącznie)

 

W ramach kursu każdy uczestnik będzie mieć zapewnione:

 • Materiały szkoleniowe
 • Dostosowanie poziomu i tępa szkolenia do możliwości grupy
 • Możliwość uzyskania certyfikatu Europejskiego ECDL
 • Certyfikowany egzamin ECDL Profile

 

Informacje i zapisy:
Tel: 17 22 76 212
Kom: 797 487 171
e-mail: biuro@noeza.pl

Masz pytanie kliknij tutaj

Korzyści ze szkolenia ECDL:

 1. Dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office
 2. Koniec z ciągłym proszeniem znajomych o pomoc w obsłudze komputera
 3. Umiejętności poruszania się „po” komputerze z systemem MS Windows.
 4. Umiejętność korzystania z Internetu poczty e-mail oraz poznanie znaczenia sieci
 5. Zwiększenia bezpieczeństwa i umiejętności radzenia sobie z prostymi problemami informatycznymi
 6. Przewaga na rynku pracy-mocny punkt w CV w postaci certyfikatu ECDL Profile.

 

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 1. Umocnienie pozycji na rynku pracy
 2. Potwierdzenie kompetencji z dziedziny IT
 3. Wzrost mobilności
 4. Większa pewność utrzymania stanowiska pracy

Więcej informacji odnośnie certyfikatu ECDL znajdziesz na stronie: http://ecdl.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie