NOEZA

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY – POZNAŃ – PROJEKTOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ Z NARZĘDZIAMI PLATFORMY www.strona- rozwoju.pl

Czerwiec 13, 2018 Aktualności Uncategorized 0

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY
PROJEKTOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ Z NARZĘDZIAMI PLATFORMY
www.strona-rozwoju.pl

w ramach projektu „Mentor-Tutor Trener-kompleksowy program kształcenia osób dorosłych”

18.06.2018 w godz. 9:30-15:30
POZNAŃ
Miejsce: Biurowiec OMEGA ul. Dąbrowskiego 79 A ; 11 piętro

Zapraszamy Instytucje szkoleniowe, Trenerów, Szkoleniowców, firmy zajmujące się rozwojem kompetencji osób dorosłych do udziału w jednodniowych warsztatach na których przedstawimy narzędzia ułatwiające budowanie programów szkoleń oraz badanie potrzeb szkoleniowych uczestników www.strona-rozwoju.pl

PROGRAM WARSZTATÓW:

 1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych w oparciu o profil kompetencyjny uczestnika
 2. Specyfika uczenia się dorosłych w oparciu o cykl uczenia d. Kolb’a i wynikające z niego preferencje uczenia się
 3. Projektowanie programów szkolenia dostosowanych do celów rozwojowych uczestników. Formułowanie celów szkolenia
 4. Dostosowanie narzędzi i metod pracy trenera do preferencji uczestników szkoleń
 5. Ewaluacja pracy trenera
 6. Narzędzia ułatwiające kontakt z uczestnikami po zakończeniu szkolenia
 7. Praca z narzędziami platformy www.strona-rozwoju.pl

METODY: Mini wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Katarzyna Sapa– doradca, trener i praktyk w zakresie wdrażania innowacji zarówno produktowych (modelowanie biznesowe, komercjalizacja wiedzy i technologii, tworzenie i realizacja projektów B+R dla firm i uczelni wyższych) jak i organizacyjnych (podnoszenie kompetencji pracowniczych, badanie potrzeb szkoleniowych, ocena i motywowanie pracowników, komunikacja w organizacji, CSR). Magister socjologii, ukończone studia MBA na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest menagerem z ponad dziesięcioletnim stażem, również jako członek zarządu spółek akcyjnych. Jako Project Manager prowadzi projekty od powstania pomysłu, przez pozyskanie zewnętrznego finansowania, wdrożenie, rozliczenie, audyt i ewaluację. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi o złożonej strukturze i rozproszonym, interdyscyplinarnym zespole. W pracy korzysta z narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz metodyki PCM. Od 2008r. jako ekspert, doradca i trener brała udział w kilkunastu projektach dotyczących podnoszenia kompetencji i rozwoju zawodowego liderów i pracowników firm.

Renata Sieler – mentor i trener biznesu. Doradca przedsiębiorczości. Doradca zawodowy i personalny. Specjalista ds. wdrażania efektywnych procedur standaryzacyjnych w biznesie. Z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zakresie budowania biznesu oraz funkcji finansów w organizacjach. Prowadząca restrukturyzacje firm oraz doradztwo strategiczne, koncentrujące się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy (programy rozwoju, programy naprawcze). Autorka programów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości, podatków, księgowości, zarządzania własną firmą oraz doradztwa zawodowego. Twórca marki oraz autorka cyklów z serii Kreator Własnego Sukcesu. Doświadczony praktyk biznesu, od ponad 20 lat przedsiębiorca i menadżer w branży B2B.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 2. Do udziału w szkoleniu mogą zgłaszać się wszystkie przedsiębiorstwa – niezależnie od swojej wielkości, które mają siedzibę na terytorium RP. Z jednego przedsiębiorstwa wziąć może udział tylko jedna osoba.
 3. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona do 15 osób. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Zgłoszeń należy dokonywać wypełniając załączony formularz rekrutacyjny i wysyłając na adres mtt@aridotacje.pl do dnia 15 czerwca 2018r.
 5. Organizatorem szkolenia jest Agencja Rozwoju Innowacji SA
 6. Firmy biorące udział w szkoleniu będą mogły przystąpić do projektu w celu wdrożenia standardu realizacji szkoleń z wykorzystaniem narzędzi platformy strona-rozwoju.pl. Wdrażanie standardów szkoleniowych z wykorzystaniem narzędzi platformy www.strona – rozwoju.pl będzie wspierane przez Ekspertów zagranicznych oraz polskich specjalistów z zakresu uczenia dorosłych. Konsultacje eksperckie są bezpłatne.
 7. Projekt „Mentor-Tutor-Trener- kompleksowy program kształcenia osób dorosłych, jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
 8. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem 071 366 08 77 lub pod mailem: mtt@aridotacje.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *