Zespół

ZESPÓŁ FIRMY NOEZA

ANITA SZYMCZUCH – Master Coach ICI, ICF ACC, Trener biznesu, HR Biznes Partner

Doświadczony Trener Biznesu i Coach. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań doradczo-szkoleniowych z zakresu zmian organizacyjnych, wdrażania coachingowej kultury zarządzania, systemów motywacyjnych i ocen okresowych. Specjalista w zakresie prawa pracy. Jako Coach wspiera klientów w rozwijaniu ich potencjału oraz osiąganiu celów zarówno biznesowych jak i rozwojowych. w swojej pracy korzysta z wiedzy i praktyki, które wyrosły na gruncie jej doświadczeń biznesowych, pasji i dążenia do spójności w realizacji celów.

 

MAGDALENA KUKULSKA – Menadżer ds. innowacji i komercjalizacji, Trener biznesu, Doradca zawodowy

Trener biznesu z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, trener z akredytacją VCC z zakresu obsługi kas fiskalnych. Doradca zawodowy wspierająca młodzież oraz osoby dorosłe określeniu ścieżki zawodowej. W firmie NOEZA odpowiedzialna za organizację działu szkoleń i doradztwa. Wspiera klientów biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji, ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych. Wspiera procesy rekrutacyjne, tworzy ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

 

BRYGIDA SOWA – Doradca zawodowy, Trener, Doradca biznesowy

Jako doradca zawodowy wspiera osoby dorosłe w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, prawnych aspektów sprzedaży, trener z akredytacją VCC w obszarze szkoleń przygotowujących do prac biurowych. Doradca dla osób, które planują otwarcie działalności gospodarczej. W firmie NOEZA odpowiedzialna za prowadzenie projektów rekrutacyjnych na terenie całego kraju.

 

AGNIESZKA RAŚ – Specjalista ds. BHP i oceny ryzyka zawodowego

w firmie NOEZA realizuje usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawnej ochrony pracy. Szczegółowy zakres działań to : ocena ryzyka zawodowego, opis stanowiska pracy, dokumentacja powypadkowa, przydział odzieży ochronnej, regulamin pracy, instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz analiza bezpieczeństwa maszyn, ergonomia stanowisk pracy. Dzięki otwartości i szerokim horyzontom nie pozostaje obojętna wobec problemów, potrzeb naszych klientów i ich pracowników.

 

KATARZYNA HOŁUBIUK – Ekspert w zakresie prawa pracy

Menedżer, specjalista prawa pracy, konsultant i trener posiadający wieloletnie doświadczenie, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy i prawa w praktyce dla menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu prawa pracy i HR. Trener i wykładowca współpracujący z firmami w zakresie szkoleń m.in. z tematyki prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, oraz podatków dochodowych od osób fizycznych. Wieloletni praktyk łączący doświadczenie menadżerskie zdobyte w międzynarodowym środowisku z realiami rynku polskiego.

 

ADRIAN SKARŻYŃSKI – Akredytowany Coach ICI, ACC ICF, Trener

z wykształcenia inżynier, z zamiłowania i pasji Coach i Trener. Specjalizuje się w procesach szkoleniowych zorientowanych na wprowadzanie trwałych i długoterminowych zmian zarówno w ludziach jak i organizacjach. Ma za sobą ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji osobistych tj.: komunikacja, asertywność, odporność na stres, inteligencja emocjonalna, umiejętności radzenia sobie z „trudnym klientem”, budowania pewności siebie, motywacji, zarządzania sobą w czasie oraz umiejętności przywódczych. w pracy Coachingowej w głównej mierze bazuje na możliwościach i zasobach klienta, które w rezultacie pozwalają mu na realizację zamierzonych celów. w swojej pracy korzysta nie tylko z własnej wiedzy i praktyki, ale również pomaga w umiejętny sposób wykorzystać wiedzę, kompetencje i doświadczenia uczestników szkoleń w ich własnym procesie rozwoju.

 

BEATA BURKAT – Trener biznesu, Master Coach ICI

Z wykształcenia polonistka, z wyboru i zamiłowania – trenerka i coach. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji osobistych, które obejmują: szeroko rozumianą komunikację, porozumienie bez przemocy, asertywność, zarządzanie stresem, motywację, wystąpienia publiczne, inteligencję emocjonalną. Jako coach pracuje z klientami nad ich celami osobistymi i zawodowymi.

 

WIOLETA MANIECKA – Trener biznesu, Menager do organizacji działów handlowych

Długoletni praktyk w dziedzinie handlu, handlowiec w latach: 2000 – 2006r, doradca handlowy P.P Oknoplast w latach 2006 – 2009r, Menedżer ds. Szkoleń Oknoplast w latach 2009 – 2012r, Menedżer Sprzedaży 2012 – 2013r. Odpowiedzialna za wyniki, organizację pracy oraz coaching handlowców, doradców, menedżerów z zamiłowania i wykształcenia psycholog sprzedaży.

 

ŁUCJA SZYMCZUCH – Trener biznesu, Coach

Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych oraz z obszaru sprzedaży w tym również obsługa kas fiskalnych (akredytacja VCC). Trener z zakresu szkoleń kucharskich i kelnerskich przygotowujących do egzaminów czeladniczych.

 

PIOTR ZDANIEWICZ – Trener biznesu

Trener biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu profesjonalnej sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem i budowania trwałych relacji z klientem. Doświadczenie i praktyka w zakresie prowadzenia negocjacji. Doskonała znajomość rynku finansowo-kapitałowego, rynku nieruchomości. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Dyrektor zarządu Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.