Zespół

ZESPÓŁ FIRMY NOEZA

ANITA SZYMCZUCH – Master Coach ICI, ICF ACC, Trener biznesu, HR Biznes Partner

Doświadczony Trener Biznesu i Coach. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań doradczo-szkoleniowych z zakresu zmian organizacyjnych, wdrażania coachingowej kultury zarządzania, systemów motywacyjnych i ocen okresowych. Specjalista w zakresie prawa pracy. Jako Coach wspiera klientów w rozwijaniu ich potencjału oraz osiąganiu celów zarówno biznesowych jak i rozwojowych. w swojej pracy korzysta z wiedzy i praktyki, które wyrosły na gruncie jej doświadczeń biznesowych, pasji i dążenia do spójności w realizacji celów.

 

MAGDALENA KUKULSKA – Menadżer ds. innowacji i komercjalizacji, Trener biznesu, Doradca zawodowy

Trener biznesu z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, trener z akredytacją VCC z zakresu obsługi kas fiskalnych. Doradca zawodowy wspierająca młodzież oraz osoby dorosłe określeniu ścieżki zawodowej. W firmie NOEZA odpowiedzialna za organizację działu szkoleń i doradztwa. Wspiera klientów biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji, ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych. Wspiera procesy rekrutacyjne, tworzy ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

 

BRYGIDA SOWA – Doradca zawodowy, Trener, Doradca biznesowy

Jako doradca zawodowy wspiera osoby dorosłe w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, prawnych aspektów sprzedaży, trener z akredytacją VCC w obszarze szkoleń przygotowujących do prac biurowych. Doradca dla osób, które planują otwarcie działalności gospodarczej. W firmie NOEZA odpowiedzialna za prowadzenie projektów rekrutacyjnych na terenie całego kraju.

KONSTANTY KOSIOROWSKI – Trener IT, Egzaminator ECDL

Młody wilk. Trener i egzaminator ECDL oraz Informatyk z zawodu, ukończył technikum informatyczne nr.3 w Mielcu. Swoją wiedzę uzupełnił studiami wyższymi. Absolwent politechniki Rzeszowskiej na wydziale zarządzania. Pasję informatyczne rozwija od najmłodszych lat. Interesuje się montowaniem filmów wideo, edycją grafiki komputerowej oraz tworzeniem stron internetowych. Posiada dużą wiedzę z zakresu funkcjonowania social media. Przeprowadził wiele godzin szkolenia z zakresu ECDL w tym z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Jest również administratorem laboratorium ECDL.

 

AGNIESZKA RAŚ – Specjalista ds. BHP i oceny ryzyka zawodowego

w firmie NOEZA realizuje usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawnej ochrony pracy. Szczegółowy zakres działań to : ocena ryzyka zawodowego, opis stanowiska pracy, dokumentacja powypadkowa, przydział odzieży ochronnej, regulamin pracy, instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz analiza bezpieczeństwa maszyn, ergonomia stanowisk pracy. Dzięki otwartości i szerokim horyzontom nie pozostaje obojętna wobec problemów, potrzeb naszych klientów i ich pracowników.

 

KATARZYNA HOŁUBIUK – Ekspert w zakresie prawa pracy

Menedżer, specjalista prawa pracy, konsultant i trener posiadający wieloletnie doświadczenie, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy i prawa w praktyce dla menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu prawa pracy i HR. Trener i wykładowca współpracujący z firmami w zakresie szkoleń m.in. z tematyki prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, oraz podatków dochodowych od osób fizycznych. Wieloletni praktyk łączący doświadczenie menadżerskie zdobyte w międzynarodowym środowisku z realiami rynku polskiego.

 

ADRIAN SKARŻYŃSKI – Akredytowany Coach ICI, ACC ICF, Trener

z wykształcenia inżynier, z zamiłowania i pasji Coach i Trener. Specjalizuje się w procesach szkoleniowych zorientowanych na wprowadzanie trwałych i długoterminowych zmian zarówno w ludziach jak i organizacjach. Ma za sobą ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji osobistych tj.: komunikacja, asertywność, odporność na stres, inteligencja emocjonalna, umiejętności radzenia sobie z „trudnym klientem”, budowania pewności siebie, motywacji, zarządzania sobą w czasie oraz umiejętności przywódczych. w pracy Coachingowej w głównej mierze bazuje na możliwościach i zasobach klienta, które w rezultacie pozwalają mu na realizację zamierzonych celów. w swojej pracy korzysta nie tylko z własnej wiedzy i praktyki, ale również pomaga w umiejętny sposób wykorzystać wiedzę, kompetencje i doświadczenia uczestników szkoleń w ich własnym procesie rozwoju.

 

BEATA BURKAT – Trener biznesu, Master Coach ICI

Z wykształcenia polonistka, z wyboru i zamiłowania – trenerka i coach. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji osobistych, które obejmują: szeroko rozumianą komunikację, porozumienie bez przemocy, asertywność, zarządzanie stresem, motywację, wystąpienia publiczne, inteligencję emocjonalną. Jako coach pracuje z klientami nad ich celami osobistymi i zawodowymi.

 

WIOLETA MANIECKA – Trener biznesu, Menager do organizacji działów handlowych

Długoletni praktyk w dziedzinie handlu, handlowiec w latach: 2000 – 2006r, doradca handlowy P.P Oknoplast w latach 2006 – 2009r, Menedżer ds. Szkoleń Oknoplast w latach 2009 – 2012r, Menedżer Sprzedaży 2012 – 2013r. Odpowiedzialna za wyniki, organizację pracy oraz coaching handlowców, doradców, menedżerów z zamiłowania i wykształcenia psycholog sprzedaży.

 

ŁUCJA SZYMCZUCH – Trener biznesu, Coach

Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych oraz z obszaru sprzedaży w tym również obsługa kas fiskalnych (akredytacja VCC). Trener z zakresu szkoleń kucharskich i kelnerskich przygotowujących do egzaminów czeladniczych.

 

PIOTR ZDANIEWICZ – Trener biznesu

Trener biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu profesjonalnej sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem i budowania trwałych relacji z klientem. Doświadczenie i praktyka w zakresie prowadzenia negocjacji. Doskonała znajomość rynku finansowo-kapitałowego, rynku nieruchomości. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Dyrektor zarządu Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.