Project Description

Magdalena Kukulska

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku „Controlling Personalny” oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku „Doradztwo Zawodowe”. Z firmą NOEZA NON – PROFIT Sp. z o.o. związana od 2013 roku. Posiada bogate doświadczenie w ustalaniu ścieżki kariery zawodowej, kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej oraz prowadzeniu zajęć, mających aktywizować i uświadamiać rolę planowania kariery w przyszłości zawodowej. Trener biznesu z zakresu rozwoju kompetencji społecznych oraz egzaminator z akredytacją VCC z zakresu technik sprzedaży oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. W kontaktach z klientem wykazuje się zrozumieniem i cierpliwością.  Doskonale wie do czego dąży i konsekwentnie zmierza do wyznaczonych celów.