L.P. Nazwa szkolenia Liczba godzin
(teoria)
Liczba godzin
(praktyka)
Liczba godzin
(praktyka)
Cena
1

Suwnice, wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, żurawie stacjonarne i warsztatowe kat. II S, w tym bezpieczna obsługa zawiesi (hakowy)

44 20 64 1250 zł*
2

Operator żurawi przenośnych HDS , montowanych na podwoziu samochodowym
kat. II Ż

40 20 60 1500 zł*
3 Podesty ruchome przejezdne, wolnobieżne w tym nożycowe
samojezdne montowane na pojeździe, podesty przewoźne wszystkich typów kat. IP
56 30 86 1900 zł*
4

Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane z operatorem
podnoszonym wraz z ładunkiem; ładowarki teleskopowe – wózki
jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO oraz wózki boczne wysokiego składu

54 30 84 1800 zł*
5

Wózki jezdniowe podnośnikowe wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej kat. II WJO w tym wózki boczne wysokiego składu

52 20 72 1200 zł*

* W kwotę szkolenia nie wliczono opłaty za egzamin UDT w kwocie 171,74 zł.