D I S C

DISC został opracowany na podstawie badań Williama Marstona przeprowadzonych na początku XX wieku. Marston był amerykańskim psychologiem skupiającym się na badaniu ludzkich zachowań w wielu zróżnicowanych sytuacjach. Metoda DISC stanowi niejako rozwinięcie tych badań. Mówi ona o czterech stylach zachowań człowieka, każda z liter słowa DISC odnosi się do anglojęzycznych określeń poszczególnych stylów:

  • D – Dominant (Dominujący)

  • I – Influencing (Wpływowy)

  • S – Steady (Stały)

  • C – Compliance (Sumienny)

D – Dominant (Dominujący)

Charakterystyka:

Osoby z silnie rozwiniętym stylem dominującym, to osoby pewne siebie, skupione na osiągnięciu celu, lubiące być decyzyjną personą. Są to ludzie szukający wyzwań, umiejące przystosowywać się do zmian i będące wielozadaniowcami. 

Obawy:

Największy lęk stanowi utrata kontroli nad daną sytuacja oraz możliwość wykorzystania przez innych ludzi. Osoby te czują się niekomfortowo w sytuacjach gdy są zmuszone do podlegania innym ludziom. Wolą być Panami swego losu.

Motywacje:

Nowe wyzwania i możliwości są ich motorem napędowym. Możliwość kierowania własnym zespołem, niezależność w dążeniu do celu i kreowanie środowiska pracy silnie motywują do działania.

I – Influencing (Wpływowy)

Charakterystyka:

Wielka emocjonalność i kreatywność to cechy osób cechujących się stylem wpływowym. Zwykle są to osoby wesołe, przyjacielskie i chętne do rozmowy. Pozytywne nastawienie do ich największa zaleta, niestety bywają też mało zorganizowane i chaotyczne.

Obawy:

Niezrozumienie i możliwość odtrącenia przez innych. Osoby te wręcz panicznie mogą bać się odrzucenia oraz tego, iż zostaną niezaakceptowane w zespole. Bardzo przejmują się zdaniem innych ludzi.

Motywacje:

Uznanie w grupie, aprobata społeczna oraz prestiż z tym związany. Uwielbiają być chwaleni i czują się wtedy docenieni. 

S – Steady (Stały)

Charakterystyka:

Najbardziej lojalni członkowie zespołu. Uważni, cierpliwi z reguły cisi, są doskonałymi słuchaczami. Bystrze obserwują otoczenie. Jeżeli potrzebujesz w zespole kogoś komu możesz zaufać osoby z cechą stały będą najlepszym wyborem. Niestety są to również osoby nie lubiące  silnie opierające się zmianą. Muszą najpierw dokładnie poznać i zrozumieć sytuacje zanim się do niej dostosują.

Obawy:

Lęk przed utratą bezpieczeństwa “bezpiecznej przystani”. Obawy te są bezpośrednią związane z niechęcią do zmian i opierania się nim.

Motywacje:

Poczucie bezpieczeństwa, niewielka ilość zmian i utrzymanie statusu quo.

C – Compliance (Sumienny)

Charakterystyka:

Styla zachowania “sumienny” cechuje osoby będące perfekcjonistami w dążeniu do celu i jednocześnie realistami w ocenie sytuacji. Twardo stąpają po ziemi, interesują ich jedynie fakty i rzetelne analizy. Chcąc lepiej zrozumieć otaczające ich środowisko zadają wiele pytań.

Obawy:

Dużą podatność na krytykę oraz nie docenienie wykonanej pracy. Praca wymagająca ciągłych zmian i dostosowania się stanowi nie lada wyzwanie. Osoby tę chętniej podejmują się zadań zorganizowanych i przemyślanych od początku do końca.

Motywacje:

Wysoka jakość wykonanych usług i dbałość o szczegóły.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy dla Ciebie. Chętnie przedstawimy Ci szczegóły naszej oferty.

KONTAKT