Rekrutacja staże zawodowe

Jeśli jesteś osobą bezrobotną poszukującą pracy lub osobą która pracuje na umowie krótkoterminowej i chcesz sobie podwyższyć kwalifikacje kursem ukończonym Certyfikatem VCC, zapraszamy do udziału w projekcie “Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących”

Celem naszego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie, znalezienie pracy, a także na podwyższenie Twoich kwalifikacji!

Zapraszamy osoby zamieszkałe na obszarze województwa podkarpackiego oraz migrantów i reemigrantów, osoby pracujące oraz osoby odchodzące z rolnictwa w wieku 15-29 lat stanowiących osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.sytuacji.

Kogo szukamy?

 • Osoby zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Nieuczestniczące w szkoleniu i kształceniu
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby bierne zawodowe niezarejestrowane w urzędach pracy
 • Osoby pracujące w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w tym: ubodzy pracujący, zatrudnieni na umowie krótkoterminowej/ cywilnoprawnej
 • Imigrantów
 • Reemigrantów
 • Osoby odchodzące od rolnictwa

Co oferujemy w zamian:

 • Udział w 4 miesięcznych płatnych stażach zawodowych
 • Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników, jak również ubezpieczenie NNW
 • Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu w trakcie szkoleń i staży
 • Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas udziału w projekcie (jeśli dotyczy)

📞Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdziesz pod nr telefonu: 881-710-830📞

! REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA LIPCA !